24 Ağustos 2013
Soru 1I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
I ve II
II ve III
I-II-III
I ve III
Soru 2Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
Sağlık personeli olmak
Trafik görevlisi olmak
Sakin ve tedbirli olmak
İyi bir sürücü olmak
Soru 3İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide,ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Dolaşım sistemi
Sindirim sistemi
Sinir sistemi
Solunum sistemi
Soru 4Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
Vücudun kasılması
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Dilin geriye kaçması
Çenenin kasılması
Soru 5Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "Bak-Dinle-Hisset "yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Bak
Hisset
Dinle
Dinle - Hisset
Soru 6Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Tıbbi yardım istenmesi
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru 7" Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 8Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Kalbi duran
Kalbi düzensiz çalışan
Solunum sayısı azalan
Solunumu düzensiz olan
Soru 9Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 10El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Kanayan yere merhem sürülmesi
Sıcak su ile yıkanması
Soru 11Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Sindirime yardımcı olmak
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 12Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Yüzün kızarması
Bayılma
Beyin kanaması
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 13Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 14•Geçici hafıza kaybı
•Burundan kan gelmesi
•Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Baş
Omurga
Göğüs
Karın
Soru 15Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Oturtularak atelle tespit edilir.
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Soru 16Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 17Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 18Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Hoş görülü
Bencil olmayan
Asabi
Saygılı
Soru 19Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Soru 20Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı
Geçiş yolu
Geçiş hakkı
Soru 21Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Tehlikeli eğim
Viraj
Gabari
Platform
Soru 22Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
Minibüs
Kamyon
Otomobil
Otobüs
Soru 23I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
II-III
I-II-III
I-III
I-II
Soru 24Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı,kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

C
A
D
B
Soru 25Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Durmadan yavaş dikkatli geçmeli
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 26Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Aracını yavaşlatması
Yolu kontrol etmesi
Takip mesafesini azaltması
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 27Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Gençlik kampına
Okul geçidine
Yürüyüş yoluna
Alt veya üst geçitlere
Soru 28Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

B
C
A
D
Soru 29Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
70 metreden sonra park alanı olduğunu
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 30Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

D
C
B
A
Soru 31
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
I-III
II-III
I-II
I-II-III
Soru 32Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Sadece para cezası verilir.
Soru 33
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
Diğer şeride geçilemeyeceği
Öndeki aracın geçilebileceği
İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 34Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

1
Hepsi
3
2
Soru 35Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

D
C
A
B
Soru 36Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Çok tecrübeli olduğu
Trafik kuralına uymadığı
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Çok dikkatli olduğu
Soru 37Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 38
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
2 - 3 - 1 - 4
2 - 4 - 3 - 1
1 - 2 - 3 - 4
2 - 4 - 1 - 3
Soru 39
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 40Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

1 numaralı araca yol vermeli
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
U dönüşü yapmalı
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 41Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

5 m
10 m
15 m
20 m
Soru 42Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Uzağı gösteren ışıkları
Acil uyarı ışıklarını
Sis ışıklarını
Yakını gösteren ışıkları
Soru 43Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Gabarinin aşılması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Araç dengesinin korunması
Soru 44I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
I-II-II
I-II
I-III
II-III
Soru 45Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Koltuk ferdi kaza sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Kasko sigortası
Aracın bakımı
Soru 46Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
Soru 47I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle
yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
I-III
II-III
I-II
I-II-III
Soru 48Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Kuzey
Doğu
Batı
Güney
Soru 49Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Elektrikli koltuk
Hava yastığı
Alaşımlı jant
Açılabilir tavan
Soru 50Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Egzoz zamanı
Emme zamanı
Ateşleme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Soru 51Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
Hava yastığı ikaz ışığı
Kontak anahtarı
El freni çekili ikaz ışığı
Kilometre saati
Soru 52Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
Motor rölanti devrinin yüksek olması
Yağlama sisteminin görev yapamaması
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 53Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
Hava filtresi kontrolü
Yağ rengi kontrolü
Yağ kaçağı kontrolü
Yağ seviyesi kontrolü
Soru 54Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Araç lastiklerinin
Farların
Jantların
Aynaların
Soru 55Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Daha küçük
Önemli değildir
Daha büyük
Aynı
Soru 56Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Motor yağı
Saf su
Asit
Antifriz
Soru 57Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
Hizasında
Ortasında
Üzerinde
Altında
Soru 58Seyir halinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A
B
D
C
Soru 59• Lastik hava basınçlarının düşük olması
•Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
•Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Sürüş konforunun artması
Aracın fazla yakıt yakması
Çevre kirliliğinin azalması
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 60Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
El freni
Motor freni
Egzoz freni
Kompresyon freni